TRI ÂN SƠ THU HƯƠNG

Giáo Xứ sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho Sơ Thu Hương được nhà dòng gửi đi mục vụ tại Giáo Xứ khác. Sơ Têrêsa sẽ tiếp tục chương trình của Sơ Thu Hương tại Giáo Xứ chúng ta. Xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện cho Sơ. 

x