THÔNG BÁO VỀ LINH ĐÀI ĐỨC MẸ

Xin quý ông bà và anh chị em đã, đang và sẽ đóng góp cho “Bức Tường Tri Ân” tiếp tục điền đơn và gửi về văn phòng Giáo Xứ trước ngày 23 tháng 6 để giúp cho Ủy Ban Xây Dựng Linh Đài chuẩn bị chương trình khắc tên 

x