XIN TIỀN LẦN HAI

Trong các Thánh Lễ Chúa Nhật tuần sau, Giáo Xứ sẽ có xin tiền lần hai cho quỹ “Giúp đỡ những Giáo Xứ ở Châu Phi và Mỹ La-tin”. Xin quý ông ba rộng tay giúp đỡ các anh chị em trong giáo hội của chúng ta. Xin cám ơn

x