CÁC EM GIÚP LỄ XIN LƯU Ý

Xin mời quý Phụ Huynh có con em ĐANG giúp lễ lấy tờ đăng ký để đăng ký lại cho các em để văn phòng Giáo Xứ có thông tin làm lịch trình giúp lễ cho các em. Hạn chót để đăng ký là ngày 28 tháng 5, 2017. Những em nào hiện đang có áo lễ, xin vui lòng mang về. Giáo xứ sẽ cung cấp các bộ áo lễ mới. Giáo Xứ còn đang cần các em giúp lễ cho Thánh Lễ lúc 6:30AM, 4:30PM and 6:30 PM. Nếu các bạn trẻ nào muốn gia nhập, xin đến phòng giúp lễ, hoặc văn phòng để nhận đơn. Xin cảm on. Download lịch giúp lễ tại đây

x