MÓN ĂN TẾT

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã bắt đầu nhận đặt bánh chưng, bánh tét. Xin quý ông bà và anh chị em ủng hộ Chợ Nhỏ và các mặt hàng của các Bà Mẹ Công Giáo.
Xin liên lạc:
 Chị Hồng Liên: (714) 889-0668
 Chị Huệ: (714) 887-9269

x