SỬ DỤNG PHÒNG ỐC CỦA GIÁO XỨ

Xin các hội đoàn vui lòng đến văn phòng giáo xứ để điền đơn xin sử dụng các phòng ốc cho năm 2024. Xin chân thành cảm ơn.

x