Ghi Danh Cho Năm Học Mới 2017 – 2018

Xin hãy ghi danh cho năm học mới 2017-2018

Chúa Nhật tuần ngày sẽ có ghi danh cho các em trong chương trình Giáo Lý từ 8:30 sáng đến 12:00 trưa. Liên hệ: Sr. Tin Nguyễn, LHC Giáo Lý Thiếu Nhi & Thêm Sức - Giáo Lý Người Lớn RCIA-Việt, Ext. 207 Tôn Trần Thiếu Nhi Thánh Thể / Eucharistic Youth (816) 588-7935 - tran_ton@hotmail.com Cindy Ngọc Trần Trường Việt Ngữ / Viet School (714) 337-1292 - vietngulavang@gmail.com Hoặc xem trên trang bìa của tờ hiệp thông, tên và số điện thoại của các Trưởng Ban Giáo Lý từ lớp 1 tới lớp 8 và Thêm Sức, Trường Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể, Ban Giáo Lý Dự Tòng Người Lớn, và Ban Rửa Tội Trẻ Em từ 6 tuổi trở xuống. Xin cám ơn

x