THÔNG BÁO

Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa vào ngày thứ Hai 29 tháng 5, 2017 nhân dịp lễ Memorial Day. Nhà thờ sẽ đóng cửa sau Thánh Lễ 8:30AM sáng. Các hội đoàn sẽ không họp mặt vào ngày này. Các chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ sẽ bế giảng vào thứ Bảy ngày 20 tháng 5, 2017. Riêng chương trình Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ bế giảng vào thứ Bảy ngày 17 tháng 6, 2017.  

x