XIN TIỀN CHO ĐẤT THÁNH

Vào thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Xứ chúng ta sẽ có xin tiền hàng năm cho Ðất Thánh. Sự đóng góp tài chánh của quý vị sẽ được dùng để giúp đỡ cộng đồng Thiên Chúa Giáo đang gặp những khó khăn và bảo vệ những nơi thánh thiện nhất cho người Thiên Chúa Giáo. Xin cảm ơn.

x