Suy niệm lời Chúa

14.08.2017

14.08.2017

14.08.2017 THỨ HAI TUẦN 19 TN Thánh Mac-xi-mi-li-a-nô Ma-ri-a Kôn-bê, linh mục, tử đạo Mt 17,22-27 LỜI VÀ QUYỀN NĂNG “Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy môït đồng tiền bốn quan…...
13.08.2017

13.08.2017

13.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 19 TN – A Mt 14,22-33 NIỀM TIN THẮNG LO SỢ Đức Giê-su bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14, 27) Suy niệm: Sợ hãi là tâm trạng thường tình khi ta đứng trước những hiểm nguy, những mối đe dọa nghiêm trọng. Không ít những...
12.08.2017

12.08.2017

12.08.2017 THỨ BẢY TUẦN 18 TN Thánh Gio-an-na Phan-xi-ca Săng-tan, nữ tu Mt 17,14-20 BÓ TAY VÌ YẾU LÒNG TIN “Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người tới bao giờ, còn phải chịu đựng các người tới bao giờ nữa?” (Mt 17,17) Suy niệm:...
11.08.2017

11.08.2017

11.08.2017 THỨ SÁU TUẦN 18 TN Thánh nữ Cla-ra Mt 16,24-28 CHỌN LỰA THEO CHÚA “Nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình.” (Mt 16,26) Suy niệm: Đức tin Ki-tô giáo cho chúng ta biết sau...
10.08.2017 THỨ NĂM TUẦN 18 TN

10.08.2017 THỨ NĂM TUẦN 18 TN

10.08.2017 THỨ NĂM TUẦN 18 TN Thánh Lô-ren-xô, phó tế, tử đạo Ga 12,24-26 HY SINH QUÊN MÌNH “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà… chết đi, nó mới sinh nhiều hạt khác.” (Ga 12,24) Suy niệm: Cạnh tranh sinh tồn vốn đã là quy luật. Ở đâu cũng có sự hơn thua. Ở trường có thi...
09.08.2017 THỨ TƯ TUẦN 18 TN

09.08.2017 THỨ TƯ TUẦN 18 TN

09.08.2017 THỨ TƯ TUẦN 18 TN Thánh Bê-nê-đi-ta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo Mt 15,21-28 ƠN CỨU ĐỘ CHO MỌI NGƯỜI “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” … “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.” (Mt 15,27.28) Suy niệm:...
08.08.2017 THỨ BA TUẦN 18 TN

08.08.2017 THỨ BA TUẦN 18 TN

08.08.2017 THỨ BA TUẦN 18 TN Thánh Đa-minh, linh mục Mt 14,22-36 ĐỨNG VỮNG TRƯỚC SÓNG GIÓ CUỘC ĐỜI Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con...
Xin cứu con (8.8.2017 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên)

Xin cứu con (8.8.2017 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên)

Xin cứu con (8.8.2017 – Thứ ba Tuần 18 Thường niên) Lời Chúa: Mt 14, 22-36 Khi ấy, Ðức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán đám đông. Sau khi giải tán đám đông, Người đi riêng lên núi mà cầu nguyện. Chiều đến, Người vẫn ở đó...
07.08.2017 THỨ HAI TUẦN 18 TN

07.08.2017 THỨ HAI TUẦN 18 TN

07.08.2017 THỨ HAI TUẦN 18 TN Thánh Xít-tô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo Mt 14,13-21 TẤM BÁNH CHO MUÔN NGƯỜI Đức Giê-su trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương. (Mt 14,14) Suy niệm: Khi về nhận xứ Ars, Cha Thánh Vianney đã ưu tư vì thấy giáo hữu,...
06.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A

06.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A

06.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 18 TN – A CHÚA HIỂN DUNG Mt 17,1-9 VÂNG PHỤC ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI “Các ngươi hãy vâng nghe lời Người.” (Mt 17,5) Suy niệm: Khi Chúa Giê-su loan báo Người sẽ bị bắt và bị giết chết, các môn đệ không thể chấp nhận Thầy mình phải chịu số phận thảm...
05.08.2017 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

05.08.2017 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

05.08.2017 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Cung hiến thánh đường Đức Ma-ri-a Mt 14,1-12 TRẢ GIÁ CHO SỰ THẬT Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu Gio-an. (Mt 14,9-10) Suy niệm:...
04.08.2017 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

04.08.2017 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

04.08.2017 THỨ SÁU ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Thánh Gio-an Ma-ri-a Vi-a-nê, linh mục Mt 13,54-58 VƯỢT QUA ĐỂ BIẾT RÕ “Ông không phải là con bác thợ mộc sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-mon và Giu-đa sao?...
Trang 6 trên 7« First...34567

x