Suy niệm lời Chúa

04/10/17  THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

04/10/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN

04/10/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN Th. Phan-xi-cô Át-xi-di Mc 10,13-16 Tết Trung Thu ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI “Thầy bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào.”(Mc 10,15) Suy niệm: Những điều kiện để vào được...
Trước đã (4.10.2017 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên)

Trước đã (4.10.2017 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên)

Trước đã (4.10.2017 – Thứ tư Tuần 26 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 57-62 Đang khi Thầy trò Đức Giêsu đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa...
03/10/17  THỨ BA TUẦN 26 TN

03/10/17 THỨ BA TUẦN 26 TN

03/10/17 THỨ BA TUẦN 26 TN Lc 9,51-56 CÁI NHÌN MỚI THEO ĐỨC KI-TÔ Thấy vậy, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và Gio-an nói rằng: “Thưa Thầy, Thầy có khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không?” Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. (Lc 9,54-55) Suy...
Thứ Ba 03/10/2017 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa.

Thứ Ba 03/10/2017 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa.

Thứ Ba 03/10/2017 – Thứ Ba tuần 26 thường niên. – Con Người đến không phải để giết, nhưng để cứu chữa. Lời Chúa: Lc 9, 51-56 Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước Người....
02/10/17 THỨ HAI TUẦN 26 TN

02/10/17 THỨ HAI TUẦN 26 TN

02/10/17 THỨ HAI TUẦN 26 TN Các thiên thần hộ thủ Mt 18,1-5.10 TINH THẦN TRẺ THƠ “Nếu anh em không trở lại mà nên như em nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” (Mt 18,3) Suy niệm: Bình thường người lớn dạy dỗ trẻ em nhưng có người lại bảo: “Trẻ em là trường dạy người...

CHÚA NHẬT XXVI TN: 01.10.2017

CHÚA NHẬT XXVI TN: 01.10.2017 KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Mt 21, 28 – 32 1. Ghi nhớ:”Nó đáp: con không muốn đâu! Nhưng sau đó nó hối hận, nên lại đi” . (Mt 21,29-30) 2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta đặc điểm của hai hạng người....
Người con vâng lời thực sự.

Người con vâng lời thực sự.

Người con vâng lời thực sự. 01/10 – Chúa Nhật 26 thường niên năm A. “Nó hối hận và đi làm. Những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông”. Lời Chúa: Mt 21, 28-32 Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu phán...
30/09/17  Thứ Bảy tuần 25 tn

30/09/17 Thứ Bảy tuần 25 tn

30/09/17 Thứ Bảy tuần 25 tn Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT Lc 9,43b-45 HIỂU VÀ ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ Nhưng các môn đệ không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất. (Lc 9,45) Suy niệm: “Tôi sẽ không cho phép ai đi qua tâm trí mình với đôi chân dơ...
29/09/17 Thứ Sáu tuần 25 tn

29/09/17 Thứ Sáu tuần 25 tn

29/09/17 Thứ Sáu tuần 25 tn Tổng Lãnh Thiên Thần Ga 1,47-51 HỒNG ÂN THỊ KIẾN MẦU NHIỆM “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.” (Ga 1,51) Suy niệm: Thỉnh thoảng, người ta lại đồn...
Bước vào Nước Trời.

Bước vào Nước Trời.

Bước vào Nước Trời. 29/09 – Thứ Sáu tuần 25 thường niên – CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MI-CA-EN, GÁP-RI-EN, RA-PHA-EN. Lễ kính. “Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”. Lời Chúa: Ga 1, 47-51 Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi...
28/09/17 THỨ NĂM TUẦN 25 TN

28/09/17 THỨ NĂM TUẦN 25 TN

28/09/17 THỨ NĂM TUẦN 25 TN Th. Ven-xét-lao, tử đạo Lc 9,7-9 LƯƠNG TÂM HÊ-RÔ-ĐÊ Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế.” Rồi vua tìm cách thấy mặt Chúa Giê-su. (Lc 9,9) Suy niệm:...
Ông này là ai? (28.9.2017 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Ông này là ai? (28.9.2017 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Ông này là ai? (28.9.2017 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!” Kẻ khác...
27/09/17 THỨ TƯ TUẦN 25 TN

27/09/17 THỨ TƯ TUẦN 25 TN

27/09/17 THỨ TƯ TUẦN 25 TN Th. Vinh-Sơn Phao-lô, linh mục Lc 9,1-6 SỨ MỆNH HÀNG ĐẦU “Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.” (Lc 9,6) Suy niệm: Loan báo Tin Mừng Nước Trời là sứ mệnh hàng đầu của Chúa Giê-su và của cả Giáo hội....
26/09/17 THỨ BA TUẦN 25 TN

26/09/17 THỨ BA TUẦN 25 TN

26/09/17 THỨ BA TUẦN 25 TN Th. Cót-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo Lc 8,19-21 NGHE VÀ THỰC HÀNH “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21) Suy niệm: Đức Ma-ri-a “đang đứng bên ngoài” (c. 20), bị tách biệt khỏi nhóm các môn đệ...
Mẹ Chúa và anh em Chúa.

Mẹ Chúa và anh em Chúa.

Mẹ Chúa và anh em Chúa. 26/09 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. Lời Chúa: Lc 8, 19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: “Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp...
25/09/17 THỨ HAI TUẦN 25 TN

25/09/17 THỨ HAI TUẦN 25 TN

25/09/17 THỨ HAI TUẦN 25 TN Lc 8,16-18 ĐẶT ĐÈN SÁNG Ở ĐÂU? “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường.” (Lc 8,18) Suy niệm: Ánh sáng có nhiều tên gọi khác nhau. Ánh sáng mặt trời được gọi là ánh nắng; ánh sáng mặt trăng là ánh trăng; ánh sáng đèn...

x