Suy niệm lời Chúa

14/09/17  THỨ NĂM TUẦN 23 TN

14/09/17 THỨ NĂM TUẦN 23 TN

14/09/17 THỨ NĂM TUẦN 23 TN Suy tôn Thánh Giá, lễ kính Ga 3,13-17 ĐẾN ĐỂ CỨU ĐỘ! “Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.” (Ga 3,17) Suy niệm: Suốt dòng lịch sử, loài...
13/09/17 THỨ TƯ TUẦN 23 TN

13/09/17 THỨ TƯ TUẦN 23 TN

13/09/17 THỨ TƯ TUẦN 23 TN Th. Gio-an Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ HT Lc 6,20-26 ĐƯỢC THIÊN CHÚA CHÚC PHÚC “Phúc cho anh em là những người nghèo khó, vì Nước Trời là của anh em.” (Lc 6,20) Suy niệm: Xóa đói giảm nghèo là mục tiêu chung của cả toàn cầu, đặc biệt với các...
12/09/17 THỨ BA TUẦN 23 TN

12/09/17 THỨ BA TUẦN 23 TN

12/09/17 THỨ BA TUẦN 23 TN Thánh Danh Đức Ma-ri-a Lc 6,12-19 TÌM NGƯỜI KẾ THỪA Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. (Lc...
11/09/17 THỨ HAI TUẦN 23 TN

11/09/17 THỨ HAI TUẦN 23 TN

11/09/17 THỨ HAI TUẦN 23 TN Lc 6,6-11 PHỤC HỒI CHỨC NĂNG KI-TÔ HỮU Đức Giê-su nói với họ: “Tôi xin hỏi các ông: ngày sa-bát được làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay huỷ diệt?” Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay: “Anh giơ tay ra.” Anh ấy làm...
10/09/17  Chúa Nhật tuần 23 tn – a

10/09/17 Chúa Nhật tuần 23 tn – a

10/09/17 Chúa Nhật tuần 23 tn – a Mt 18,15-20 NHẪN NẠI VÀ YÊU THƯƠNG “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em.” (Mt 18,15) Suy niệm: Có thẻ xanh, nhập...
09/09/17 THỨ BẢY TUẦN 22 TN

09/09/17 THỨ BẢY TUẦN 22 TN

09/09/17 THỨ BẢY TUẦN 22 TN Th. Phê-rô Cla-ve, linh mục Lc 6,1-5 ĐẸP BIẾT BAO ĐƯỢC LÀ KI-TÔ HỮU! Đức Giê-su nói: “Con người làm chủ ngày Sa-bát.” (Lc 6,5) Suy niệm: Trả lời phỏng vấn trước ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2005 tại Kôn (Košln), nước Đức, đức thánh cha...
08/09/17 THỨ SÁU TUẦN 22 TN

08/09/17 THỨ SÁU TUẦN 22 TN

08/09/17 THỨ SÁU TUẦN 22 TN Sinh nhật Đức Trinh Nữ Ma-ri-a. Mt 1,18-23 ĐỜI TÔI LÀ MỘT BÀI CA CẢM TẠ “Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta.” (Mt 1,23) Suy niệm: Không một...
07/09/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

07/09/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

07/09/17 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 5,1-11 DỰA VÀO LỜI THẦY “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” (Lc 5,5) Suy niệm: “Không thầy đố mày làm nên.” Phê-rô rất ý thức sự thật này qua lời tuyên bố...
06/09/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

06/09/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN

06/09/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 22 TN Lc 4,38-44 CẦU NGUYỆN VÀ RAO GIẢNG “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43) Suy niệm: Dân chúng mộ mến Đức Giê-su vì Ngài làm cho họ biết bao điều tốt...
Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng.

Tiếp tục rao giảng Tin Mừng. 06/09 – Thứ tư tuần 22 thường niên. “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến”. Lời Chúa: Lc 4, 38-44 Khi ấy, Chúa Giêsu chỗi dậy ra khỏi hội đường, Người đến nhà Simon. Nhạc mẫu...
05/09/17  THỨ BA TUẦN 22 TN

05/09/17 THỨ BA TUẦN 22 TN

05/09/17 THỨ BA TUẦN 22 TN Lc 4,31-37 SỨC MẠNH LỜI CHÚA Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. (Lc 4,31) Suy niệm: Nhiều người thán phục về những lời giảng dạy đầy uy quyền của Chúa Giê-su. Nhưng quyền uy đó không đến từ chiêu...

x