Suy niệm lời Chúa

03.08.2017 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

03.08.2017 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

03.08.2017 THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Mt 13,47-53 NHẮM TỚI TRẬN CHUNG KẾT “Nước Trời cũng giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển…” (Mt 13,47) Suy niệm: Giải bóng đá chưa khai mạc, người ta đã ồn ào tiên đoán những đội bóng nào sẽ vào chung kết và đội nào sẽ vô...
02.08.2017 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

02.08.2017 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN

02.08.2017 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 17 TN Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, linh mục Mt 13,44-46 TIÊU CHÍ LỚN NHẤT ĐỂ CHỌN “Nước Trời giống như chuyện kho báu… người kia tìm được, bán tất cả những gì ông có để mua.” (Mt 13,44) Suy niệm: Nhiều người lựa chọn dựa trên tiêu...

x