Suy niệm lời Chúa

31.08.2017

31.08.2017

31.08.2017 THỨ NĂM TUẦN 21 TN Mt 24,42-51 TỰA NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TỐT “Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44) Suy niệm: Bất ngờ là tình huống ta e ngại, ngán sợ nhất trong cuộc sống hằng ngày, đơn giản vì ta trở tay...
30.08.2017

30.08.2017

30.08.2017 THỨ TƯ TUẦN 21 TN Mt 23,27-32 TRUNG THỰC TRONG ĐỜI SỐNG “Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình.” (Mt 23,28) Suy niệm: Tính xấu duy nhất không thể tha thứ là thói giả hình, bởi vì ngay cả khi...
29.08.2017

29.08.2017

29.08.2017 THỨ BA TUẦN 21 TN Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết Mc 6,17-29 ĐỪNG ĐỂ SỰ ÁC THỐNG TRỊ “Con nên xin gì đây? – Đầu Gio-an Tẩy Giả” (Mc 6,24) Suy niệm: Đọc đoạn Tin Mừng về cái chết của Gio-an Tẩy Giả, chúng ta kinh hoàng vì sự độc ác chiếm lãnh tâm...
28.07.2017

28.07.2017

28.07.2017 THỨ HAI TUẦN 21 TN Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ HT Mt 23,13.15-22 ĐỪNG DẪN ĐƯỜNG MÙ QUÁNG “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng.” (Mt 23,16) Suy niệm: Khi lạc mất trong rừng già hay giữa biển khơi, ta rất cần có người dẫn lối để biết phương...
27.08.2017

27.08.2017

27.08.2017 CHÚA NHẬT TUẦN 21 TN – A Mt 16,13-20 QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy.” (Mt 16,19) Suy niệm: Tranh luận và tranh chấp về quyền bính là chuyện xảy ra như cơm...
26.08.2017

26.08.2017

26.08.2017 THỨ BẢY TUẦN 20 TN Mt 23,1-12 NGÔN HÀNH HỢP NHẤT “Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23,3) Suy niệm: Nếu phải xét mình xem trong cuộc đời bao nhiêu lần ta đã nói...
25.08.2017

25.08.2017

25.08.2017 THỨ SÁU TUẦN 20 TN Thánh Lu-y Mt 22,34-40 ĐIỀU RĂN LỚN NHẤT “Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?” (Mt 22,36) Suy niệm: Cũng đặt vấn nạn về điều răn lớn nhất, nhưng Tin Mừng theo Lu-ca cho ta một câu hỏi lý thú và sâu sắc:...
24.08.2017

24.08.2017

24.08.2017 THỨ NĂM TUẦN 20 TN Thánh Ba-tô-lô-mê-ô, tông đồ Ga 1,45-51 TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là vua Ít-ra-en!” (Ga 1,49) Suy niệm: Trong lịch sử nhân loại có bao người sở hữu các khả năng khác thường, chẳng hạn nói tiên...

x