MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2019

Các Thánh Lễ Chúa Nhật Phục Sinh 21/4/2019

6 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt
8 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt trong nhà thờ và hội trường
10 giờ 30 sáng – Thánh Lễ Tiếng Việt trong nhà thờ và hội trường
5 giờ chiều – Thánh Lễ Tiếng Việt

**Không có lễ 4:30PM và 6:30PM, thay vào là lễ tiếng Việt lúc 5:00PM

x