Những Đồng Xu từ Trời Cao

Chúa Nhật ngày 2 tháng 10, 2016, xin quý vị nhận những bình sữa em bé đem về nhà và bỏ vào những đồng xu hoặc tiền lẻ. Tiền giúp đỡ của quý vị sẽ giúp cho các bà mẹ và con trẻ có được nhà ở, nơi tạm trú, và hỗ trợ các trung tâm sự sống trong Ðịa Phận Orange. Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị.

x