RỬA TỘI TIẾNG VIỆT – THÁNG 5

Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào lúc 2:00PM Chúa Nhật ngày 12 tháng 5, 2019. Lớp hướng dẫn cho Cha Mẹ và người Đỡ Đầu sẽ vào ngày 23 tháng 4, 2019 lúc 7PM tối. Xin qúy Cha Mẹ đến đúng giờ. Xin cảm ơn.

x