THÁNH LỄ TẠ ƠN CỦA ĐỨC ÔNG PHẠM MẠNH CƯƠNG (tại nhà thờ St.Cecilia)

x