TRUNG TÂM VIỆT NGỮ ĐỨC MẸ LA VANG

 
Trường Việt Ngữ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang sẽ nhận ghi danh học sinh cho niên khoá 2021-2022 vào các thứ Bảy (5-7 giờ chiều) và Chúa Nhật (9-11 giờ sáng) bắt đầu từ 31/7 đến 29/8.  
 
Giờ học từ 2:15 đến 3:45 chiều mỗi thứ Bảy. Khai giảng ngày 18/9. 
 
Trường cũng đang cần các thầy cô và phụ huynh những ai muốn tham gia trong chương trình giảng dạy tiếng Việt hoặc giúp trường.
 
Mọi thắc mắc, xin liên lạc cô Hiệu Trưởng, Cindy Trần tại số 714-337-1292 hay email cindyngoctran@yahoo.com.
 
 

x