XIN LÁ CHO CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lễ Lá sắp tới và Giáo Xứ cần những cành lá dừa (palm) để sử dụng cho Thánh Lễ. Xin quý vị giúp đỡ bằng cách mang đến những cành lá dừa (palm) vào ngày thứ Sáu 12 tháng 4, 2019. Khi mang đến xin để trên các bàn tại khu patio ngoài nhà thờ. Xin cám ơn.

x