15/09/17 THỨ SÁU TUẦN 23 TN


15/09/17 THỨ SÁU TUẦN 23 TN
Đức Mẹ Sầu Bi
Ga 19,25-27

“CHÚNG TA PHẢI CHẾT ĐỨNG”
Đứng gần thập giá Chúa Giê-su có thân mẫu Người. (Ga 19,25)

Suy niệm: Như bao bà mẹ trên khắp thế giới này đau khổ khi con mình hy sinh vì tổ quốc, Đức Ma-ri-a cũng thấu cảm nỗi đau của người mẹ mất người con yêu. Khác một điều là Mẹ không chỉ chịu nỗi đau này khi đứng dưới chân thập giá, mà Mẹ đã sống nỗi đau này ngay khi trẻ Giê-su mới đầy tháng, qua lời tiên tri của Si-mê-on về sứ mạng của trẻ Giê-su và hình ảnh lưỡi gươm đâm thấu tâm hồn Mẹ. Có lẽ hình tượng lưỡi gươm chưa diễn tả hết được nỗi đau “đứt ruột” của Mẹ khi đứng dưới chân thánh giá chứng kiến cuộc khổ nạn của con mình. Thế nhưng, dưới chân thập giá, Mẹ vẫn đứng. Vâng, Mẹ đứng chứ không quị ngã rũ rượi, tư thế đầy khí phách của người Mẹ Đấng Cứu Thế, đồng lao cộng khổ với con để cứu độ nhân loại.

Mời Bạn: Đức tổng giám mục Fulton Sheen gọi tư thế đó là “chết đứng” trong tác phẩm “Chúng ta phải chết đứng” (We must die standing) của mình. Ngài muốn nói “tử vì đạo là sống vì đạo,” là chấp nhận những cái chết nho nhỏ khi sống vì niềm tin. Noi gương Đức Ma-ri-a bạn hãy sẵn sàng “chết đứng” khi gặp đau khổ, lúc phải hy sinh vì lựa chọn sống theo những giá trị Tin Mừng.

Chia sẻ: Suy nghĩ thêm về ý tưởng “tử vì đạo là sống vì đạo”.
Sống Lời Chúa: Thực hiện những hành vi sống vì đạo, như can đảm cắt đứt một câu chuyện không lành mạnh, lên tiếng bênh vực lẽ phải, chấp nhận hy sinh vất vả vì đức tin.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết noi gương Thánh Mẫu khi nhiệt thành cộng tác với các linh mục, tu sĩ trong các hoạt động tông đồ, trong các sinh hoạt xứ đạo để xứng đáng là con cái Thánh Mẫu. Amen.

x