26.08.2017


26.08.2017
THỨ BẢY TUẦN 20 TN

Mt 23,1-12
NGÔN HÀNH HỢP NHẤT

“Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm.” (Mt 23,3)

Suy niệm: Nếu phải xét mình xem trong cuộc đời bao nhiêu lần ta đã nói rất hay mà không xắn tay áo để làm, hay bao nhiêu lần suy nghĩ một đàng, nói một nẻo, có lẽ ta sẽ cảm thấy xấu hổ vì quá nhiều. Cũng vậy, có rất nhiều lần ta tỏ ra độc đoán, kiêu ngạo, luôn cho rằng mình có lý, còn người khác chỉ cần mỗi một việc là phải theo ý ta. Rồi tựa như người Pha-ri-sêu, ta cũng thích chơi trội, thích được nghe lời ngợi khen, tiếng vỗ tay; việc thờ phượng Chúa trở thành cơ hội phô trương công đức của mình. Lời Chúa Giê-su hôm nay mời gọi ta tránh xa thói thích chỉ tay năm ngón, ham mê danh vọng, đồng thời chiêm ngắm mẫu gương của Chúa Giê-su là vị Thầy duy nhất, vị Chúa quyền năng cao cả nhưng đã khiêm tốn cúi xuống để phục vụ ta. “Người Ki-tô hữu phải kết hợp thành một thân thể duy nhất với Chúa Ki-tô trong tư tưởng, lời nói và việc làm nếu không thì họ sẽ không được tái sinh trong Thiên Chúa và trong sự thăng tiến tâm linh cho đến lúc gặp gỡ Thiên Chúa mặt đối mặt” (Thánh Augustinô).

Mời Bạn nhìn lại chính mình, điều chỉnh nếp sống của mình cho hợp với Lời Chúa dạy, theo mẫu gương Chúa Giê-su. Những gì Chúa trách người Pha-ri-sêu ngày xưa cũng có thể xảy ra nơi bản thân, cộng đoàn bạn hôm nay, đặc biệt thói ham mê danh vọng, phô trương khi làm việc đạo đức.

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng bỏ thói xấu nói hay dạy người khác làm điều tốt điều lành, mà chính mình không làm.

Cầu nguyện: Hát “Xin cho con biết lắng nghe.”

x