July 24, 2016 ĐỨC CHA NGUYỄN CHÍ LINH THĂM GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG

x