LIÊN MINH THÁNH TÂM

Kính mời Ban trị sự và đoàn viên LMTT tham dự Chầu Thánh Thể lúc 7:30AM và Thánh Lễ 8:30AM thứ Sáu đầu tháng ngày 2/2/2024, và sau đó sẽ có họp đoàn vào lúc 6:00PM tại Meeting Room 2 (hội trường mới). Kính mời Ban trị sự và Quý đoàn viên tham dự đông đủ. Xin cảm ơn.

x