NGÀY CỦA CHA

Giáo Xứ đã có ý lễ đặc biệt cầu cho các cha trong ngày của cha cuối tuần tới. Xin quý ông bà và anh chị em nhớ điền tên các cha trên phong bì và gởi lại cho Giáo Xứ. 

x