Suy niệm lời Chúa

28/09/17 THỨ NĂM TUẦN 25 TN

28/09/17 THỨ NĂM TUẦN 25 TN

28/09/17 THỨ NĂM TUẦN 25 TN Th. Ven-xét-lao, tử đạo Lc 9,7-9 LƯƠNG TÂM HÊ-RÔ-ĐÊ Còn vua Hê-rô-đê thì nói: “Ông Gio-an, ta đây đã cho chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế.” Rồi vua tìm cách thấy mặt Chúa Giê-su. (Lc 9,9) Suy niệm:...
Ông này là ai? (28.9.2017 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Ông này là ai? (28.9.2017 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên)

Ông này là ai? (28.9.2017 – Thứ năm Tuần 25 Thường niên) Lời Chúa: Lc 9, 7-9 Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: “Ðó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” Kẻ khác nói: “Ông Êlia xuất hiện đấy!” Kẻ khác...
27/09/17 THỨ TƯ TUẦN 25 TN

27/09/17 THỨ TƯ TUẦN 25 TN

27/09/17 THỨ TƯ TUẦN 25 TN Th. Vinh-Sơn Phao-lô, linh mục Lc 9,1-6 SỨ MỆNH HÀNG ĐẦU “Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.” (Lc 9,6) Suy niệm: Loan báo Tin Mừng Nước Trời là sứ mệnh hàng đầu của Chúa Giê-su và của cả Giáo hội....
26/09/17 THỨ BA TUẦN 25 TN

26/09/17 THỨ BA TUẦN 25 TN

26/09/17 THỨ BA TUẦN 25 TN Th. Cót-ma và Đa-mi-a-nô, tử đạo Lc 8,19-21 NGHE VÀ THỰC HÀNH “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” (Lc 8,21) Suy niệm: Đức Ma-ri-a “đang đứng bên ngoài” (c. 20), bị tách biệt khỏi nhóm các môn đệ...
Mẹ Chúa và anh em Chúa.

Mẹ Chúa và anh em Chúa.

Mẹ Chúa và anh em Chúa. 26/09 – Thứ Ba tuần 25 thường niên. Lời Chúa: Lc 8, 19-21 Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho Người rằng: "Có mẹ và anh em Thầy đứng ở ngoài muốn gặp Thầy"....
Trang 3 trên 2112345...1020...Last »

x